print this page

Herbestemming glas-in-lood

Een nieuwe bestemming voor glas-in-loodramen.

In deze casestudy is − in de vorm van ervaringen − vastgelegd hoe kennisontwikkeling kan bijdragen aan herbestemming van glas-in-loodramen.

Glasraam J.P.F. Kraus, Vlucht, 1952

J.P.F. Kraus, Vlucht, 1952

De sector Kunstcollecties van de RCE wil de Rijkscollectie zo zichtbaar mogelijk maken en de uitkomsten van een waardering zijn daarbij ondersteunend geweest.

Aandacht

Als onderdeel van de Rijkscollectie beheert de RCE een verzamelin glas-in-loodramen uit de 20e eeuw, zowel van belangrijke Nederlandse ontwerpers als van onbekende makers. Een aantal van deze ramen is in bruikleen bij musea. De overige wil de RCE beter onder de aandacht brengen – onder andere bij architecten, ontwerpers en vastgoedeigenaren – om zo de herbestemming en toegankelijkheid van de ramen te bevorderen.

Waardebepaling

Een waardebepaling is hierbij belangrijk, omdat de ‘beschrijving van betekenis’ inzichten oplevert in de waarden die aan de ramen worden toegekend, die kunnen helpen bij het vinden van geschikte locaties voor de ramen (herplaatsing). Bij de waardebepaling in deze casus is een concept gebruikt van de handreiking voor waardebepaling Op de museale weegschaal. Een aantal glasramen is beoordeeld in de context van de eigen collectie.