print this page

Schilderij als interface

Inventarisatie van documentatiesystemen om onderzoeksresultaten te koppelen aan locaties op kunstwerken.

Wat zijn geschikte online-systemen om onderzoeksresultaten te koppelen aan exacte locaties op een object? Welke aspecten zijn hierbij van belang en kan er gebruik worden gemaakt van standaarden? Dit project richtte zich op de inventarisatie en vergelijking van systemen die zo'n koppeling mogelijk maken.

Homepage van Daguerrotype Research Portal

Homepage van Daguerrotype Research Portal.

Om inzicht te krijgen in de huidige ontwikkelingen op dit gebied werd eerst geïnventariseerd welke projecten zich op dat moment bezighielden met het presenteren van objectgerelateerde data. Besloten werd om alleen die projecten te kiezen die toegankelijk zijn via internet.

Vergelijking

Na inventarisatie kwamen vier systemen naar voren: CARTA, LOÏS, MetigoMap en de Onderzoeksassistent. Deze zijn vervolgens onderling vergeleken. Ze werden beoordeeld op grond van een aantal aspecten, redenerend vanuit het gebruikersperspectief, waarbij de relatie content-context-gebruiker centraal stond. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een rapport (zie Resultaten).