print this page

Publieksonderzoek

Handreiking voor het meten van de effectiviteit van apps en websites.

Hoe zet je een doeltreffende website op en hoe zorg je dat je publiek je app kan vinden? Waar moet je rekening mee houden? Op basis van een kwantitatief en een kwalitatief publieksonderzoek onderzocht dit project hoe de effectiviteit van app's en websites te vergroten is. 

resizedimage600803 Web App2

Enquêtes kunnen online via website of app aan het publiek worden voorgelegd.

Publieksonderzoek voor musea betekent weinig anders dan het publiek uitnodigen om mee te werken aan een onderzoek en vervolgens te vragen wat het vindt van de dienstverlening, de verschijningsvormen daarvan (producten, tentoonstellingen) en de gebruikte communicatiemiddelen.

Enquêteren

Dit kan via persoonlijke interviews, schriftelijke vragenlijsten of enquêtes die online, verbonden aan een website of een app, worden voorgelegd. In dit project is een publieksenquête gehouden voor de website van het Virtueel Armando Museum en zijn interviews gehouden over het gebruik en de effectiviteit van de MuseumApp.

Handreiking

Hoe weet je in hoeverre je website of je app effectief is? En wat verhoogt de effectiviteit? Hoe kun je publieksonderzoek gebruiken om op deze vragen een antwoord te krijgen? In de handreiking, ontwikkeld tijdens dit project, wordt ingegaan op deze kwesties, zowel voor websites als app's. Om de conclusies, tips en leerpunten te staven en te verlevendigen, is naast de twee bovengenoemde onderzoeken gebruik gemaakt van andere websites en app's.