print this page

MuseumApp

Experiment met het maken en inzetten van een app binnen het platform Museum App.

Een app kan een doelmatig middel zijn om museumpubliek van extra informatie te voorzien en het een rijkere of diepere ervaring te verschaffen, maar het medium biedt meer mogelijkheden.

geheim Museumplein2

Welkomstpagina van de iOS MuseumApp-tour 'Geheim Museumplein'.

Musea streven ernaar om met hun activiteiten zo veel mogelijk bezoekers te trekken, maar realiseren zich niet altijd dat veel mensen niet naar het museum kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege de grote afstand of hun fysieke toestand. Met een app zou dit potentiële publiek misschien wél bediend kunnen worden.

Samenwerken

Zelf een app ontwikkelen is echter relatief duur en arbeidsintensief. Door samen te werken met anderen kunnen de ontwikkelingskosten aanzienlijk verminderen en is bovendien een groter publiek te bereiken.

Pilot

Een voorbeeld van zo'n samenwerkingsexperiment is de MuseumApp, in 2011 opgericht door Waag Society/7Scenes in samenwerking met het Amsterdam Museum. In deze pilot werd met tien Amsterdamse musea één applicatie ontwikkeld voor het samenstellen van een multimediatour/app, waar uiteindelijk alle Nederlandse musea gebruik van kunnen maken. De RCE deed bij wijze van experiment met dit initiatief mee, om te kunnen onderzoeken in hoeverre een dergelijke app voor musea effectief kan zijn.

Publiek trekken

Als onderzoekspartner ontwikkelde de RCE binnen de pilot een tour rond het Museumplein, Geheim Museumplein. De app was (en is) via de website van MuseumApp en in de App-Store te downloaden in het Engels en het Nederlands. Vervolgens werd onderzocht of een dergelijke tool door musea kan worden ingezet om (een nieuw) publiek te trekken.

Promotie

Misrekening hierbij was dat de RCE niet vergelijkbaar is met een publieke instelling als een museum − en dus ook het genereren van (een groter) publiek niet als primair oogmerk heeft. Uit het onderzoek bleek dan ook al snel dat een app, hoe gemakkelijk te maken ook, inderdaad alleen levensvatbaar dan wel effectief is wanneer heel veel tijd en moeite wordt gestoken in de promotie ervan.

Aanprijzen

Elke mogelijkheid moet te baat worden genomen om de eigen app aan te prijzen, zowel via analoge weg - folders op de balie bijvoorbeeld, al dan niet geholpen door een QR-code - als via sociale media, de eigen website, reviews van derden etc. Wordt dit nagelaten dan is de afname van de app minimaal en het effect als publiekstrekker verwaarloosbaar.

Voorwaarde

Ervaringen van deelnemende musea die hun app wél promootten en zichtbaar/vindbaar maakten, bewezen dat dit wel degelijk zin heeft. De conclusie: publiek trekken voor de app zelf is een voorwaarde om de app te kunnen inzetten als publiekstrekker.