print this page

Evaluatie INCCA-netwerken

Evaluatie van het functioneren van twee thematische netwerken binnen het INCCA-platform.

INCCA, International Network for the Conservation of Contemporary Art, is een platform voor professionals, betrokken bij behoud en conservering van hedendaagse kunst. INCCA bestaat uit regionale groepen en twee thematische netwerken. De werking van de thematische netwerken is in dit project geëvalueerd.

Eerste bijeenkomst netwerk-evaluatie

Eerste bijeenkomst van het PhD & Postdoc-netwerk op het internationale symposium Contemporary Art: Who Cares? (Amsterdam, 2010). Foto: Martine Berendsen.

Uitgangspunt van het INCCA-platform is het verzamelen en delen van kennis over beheer en behoud van hedendaagse kunst. Omdat de leden deze informatie ruimhartig delen en hun organisaties het belang daarvan inzien, kan het netwerk bestaan. Het platform heeft een stuurcommissie, de centrale coördinatie ligt bij de RCE.

Thematische netwerken

De twee thematische netwerken INCCA Education en PhD & Postdoc zijn opgezet om verschillende ledengroepen gericht van informatie te voorzien. Beide specialistische, aan INCCA gelieerde netwerken kwamen tot stand tijdens het internationale onderzoeksproject PRACTICs (2009-2011). In het voorjaar van 2012 vond een evaluatie plaats van deze netwerken, in het kader van de optimalisatie van het gehele INCCA-platform.

Reflectie

De evaluatie bood de gelegenheid tot reflectie: wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij de oprichting en instandhouding van een dergelijk netwerk en lonen alle inspanningen ook inderdaad de moeite? De hierbij gegenereerde kennis kan hopelijk van nut zijn voor anderen die van plan zijn zo'n netwerk op te zetten.