print this page

Nieuw publiek online

Handreiking om online met nieuw erfgoedpubliek in contact te komen.

Met de snelle opkomst van de tablet en de smartphone krijgen erfgoedinstellingen nog meer mogelijkheden om zich te presenteren. Waar moet je beginnen en waarop moet je je richten? 

Het is niet gemakkelijk om de weg te vinden in het digitale bos

Het is soms moeilijk om de juiste weg te vinden in het digitale bos.

 Dit onderzoek bekeek de online-middelen die ook kleinere musea met beperkt budget en zonder veel ICT-kennis effectief kunnen inzetten om een nieuw erfgoedpubliek te bereiken. 

Sociale netwerken

Als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, blijkt een eenvoudige, liefst mobiele website met bezoekersinformatie (zoals openingstijden en routeaanduiding) al voldoende basis te kunnen zijn om nieuwe doelgroepen te bereiken. De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat tijd wordt vrijgemaakt voor social-media-activiteiten. Uit het onderzoek is een handreiking voortgekomen, om musea wegwijs te maken in de online-opties.

Aansprekend

Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de museumpraktijk wordt de lezer gewezen op de vele mogelijkheden om contact te leggen met nieuwe publieksgroepen en de stappen die daarvoor nodig zijn. Allereerst bij het bepalen van de doelgroep(en) en het uitzetten van een strategie. Vervolgens wordt het gebruik van sociale media en gespecialiseerde netwerken onder de loep genomen, evenals eenvoudige toepassingen voor mobiele apparaten. Ook wordt bekeken hoe de aandacht van reeds online geworven publiek geprikkeld blijft, of verdiept kan worden door middel van serious games en tools waarmee bijvoorbeeld restauraties virtueel kunnen worden nagebootst.

Monitoring

Monitoring van het gebruik van online-toepassingen, maakt analyse mogelijk en geeft inzicht in de effectiviteit ervan. Ook kan – bijvoorbeeld met Museum Analytics – het succes van uitingen binnen de sociale media tussen musea onderling vergeleken worden. Regelmatige analyse van het eigen succes maakt het mogelijk de strategie te verfijnen en de effectiviteit te verhogen.