print this page

Vroege synthetische kleurstoffen

Onderzoek naar de geschiedenis en toepassing van vroege synthetische kleurstoffen.

In dit project is onderzoek gedaan naar de geschiedenis, de identificatie en het verouderingsgedrag van synthetische kleurstoffen, om zo een beter beeld te krijgen van het kleurgebruik eind 19e, begin 20e eeuw.

1422 Synthetische Kleurstoffen klein4

Deel van de referentiecollectie synthetische kleurstoffen van de RCE.

Het onderzoek naar vroege synthetische kleurstoffen is vooral van belang omdat in de tweede helft van de 19e eeuw veel van deze kleurstoffen werden ontwikkeld en toegepast. Het ontbreekt vaak aan historische informatie − hoe en hoe vaak werden de kleurstoffen gebruikt, hoe is hun (verouderings)gedrag − waardoor de oorspronkelijke bedoeling van het object onduidelijk blijft. Dat maakt het onmogelijk om objecten uit deze periode wat betreft verschijningsvorm en makelij goed in context te plaatsen. Daarnaast is het inzicht in beheersmaatregelen en restauratiemogelijkheden beperkt. 

Selectie

In de afgelopen jaren heeft bij de RCE veel onderzoek plaatsgevonden naar vroeg-synthetische kleurstoffen. In de periode 1850-1900 werden natuurlijke kleurstoffen vervangen door synthetische kleurstoffen, waarvan er honderden zijn ontwikkeld. De RCE onderzocht de 65 belangrijkste, die tevens alle kleurstofklassen uit die periode omvatten. Dit multidisciplinaire onderzoek omvatte verschillende deelprojecten.

Deelprojecten

Showcase

Lees meer over het onderzoek naar vroeg-synthetische kleurstoffen in het artikel 'Van Goghs atelierpraktijk' in de Showcases (via link rechterzijde) >>

Begrippenlijst

Voor uitleg over de gebruikte onderzoekstechnieken: Begrippenlijst Onderzoekstechnieken.