print this page

Victory Boogie Woogie

Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Mondriaans laatste werk.

Het onderzoek binnen dit project richtte zich op één van de belangrijkste kunstwerken van de 20e eeuw: Victory Boogie Woogie (1942-1944), het laatste werk van Piet Mondriaan.

Onderzoek aan Victory Boogie Woogie op zaal.

Eerste visuele beoordeling van het werk door onderzoekers van het Gemeentemuseum Den Haag en de RCE.

Doel was om − door middel van historisch en technisch onderzoek − informatie te achterhalen over de ontstaansgeschiedenis van dit schilderij. Daar Mondriaan het werk niet afmaakte, kan met microscopie voor een belangrijk deel worden teruggekeken in de tijd.

Evolutie

De evolutie die dit schilderij heeft doorgemaakt, leert ook veel over de (ontwikkeling van de) denk- en werkwijze van Mondriaan. Daarnaast is de restauratiegeschiedenis onderzocht en werd met behulp van het Geografisch Informatie Systeem CARTA een simulatie gemaakt van de laagopbouw. Binnen datzelfde systeem is ook alle analytische en fotografische informatie gebundeld.

Showcase

Lees voor een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek het artikel 'Victory Boogie Woogie uitgepakt' bij de Showcases (via link rechterzijde) >>