print this page

Kunstenaarsinterviews

Kunstenaarsinterviews als onmisbare bron van informatie voor de conservering van hedendaagse kunst.

In 2012 verscheen de handleiding The Artist Interview, met daarin een methodiek voor het kunstenaarsinterview – ontwikkeld door de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en RCE.

Interview met Marina Abramovic door Frederika Huys en Dorine Mignot

Interview met Marina Abramovic door Frederika Huys en Dorine Mignot.

Daarnaast is een tiental artikelen opgenomen, gebaseerd op uitgebreide interviews met bekende Nederlandse kunstenaars. The Artist Interview is bedoeld voor elke iedereen die betrokken is bij de conservering, restauratie en presentatie van hedendaagse kunst. De methode is ontwikkeld vanuit een samenwerking met de SBMK, waarin Nederlandse musea met een hedendaagse kunstcollectie vertegenwoordigd zijn.

Inzicht

Het doel van kunstenaarsinterviews is (meer) inzicht te krijgen in de werkwijze van de kunstenaar, de betekenis van toegepaste materialen en richtlijnen voor het (her)installeren van de werken. Deze informatie is juist van belang bij moderne en hedendaagse kunst vanwege het brede scala aan toegepaste materialen en media en de betekenisgeving daarvan. De methodiek ondersteunt de kwaliteit van het interview en geeft ruimschoots inzicht in de do’s and dont’s.

Oudere generatie

In de interviews waarmee de methode werd getoetst, is met opzet gekozen voor een iets oudere generatie kunstenaars, met het oog op de hogere kans op het verloren gaan van nog niet eerder verzamelde informatie. De artikelen zijn gebaseerd op interviews met Marina Abramović, Sjoerd Buisman, Tom Claassen, Adam Colton, Constant, Ger van Elk, Henk Peeters, Peter Struycken, André Volten en Marijke van Warmerdam.

NB De gefilmde interviews zijn op te vragen bij de bibliotheek van de RCE.

Portretten

Dit project heeft aansluiting op een project van recentere datum waarin eigentijdse kunstenaars aan het werk in hun atelier worden geportretteerd. Deze reeks minidocumentaires, Hollandse Meesters in de 21ste eeuw, is een productie van Interakt.