print this page

POPART

Preservation Of Plastic ARTefacts in museum collections.

Onder de paraplu van het Europese project POPART (Preservation Of Plastic ARTefacts in museum collections) werkten onderzoekers van de RCE aan richtlijnen voor de presentatie, reiniging en restauratie van plastic kunstwerken.

POPART logo2

Het POPART-logo.

Er is kennis over het verhinderen of uitstellen van de achteruitgang van plastic kunstobjecten, maar deze kennis is beperkt en verspreid. Daarom startte een Europees onderzoek onder de noemer POPART: strategy for the Preservation Of Plastic ARTefacts in museum collections. Onderzoekers van het POPART-project hebben richtlijnen opgesteld voor de presentatie, reiniging en restauratie van plastic kunstwerken.

Deelprojecten

De RCE was projectleider voor een deel van POPART en werkte aan een viertal deelprojecten:

Identificatie en karakterisering

De identificatie van een kunststof (wat is het?) is een van de eerste aandachtspunten bij behoud en beheer van plastic voorwerpen in museumcollecties. Bij gebruik van specifieke analytische technieken moet onderscheid worden gemaakt tussen identificatie (met welke type plastic hebben we te maken) en karakterisering (hoeveel van welke componenten zit erin, wat zijn de toevoegingen, hoe groot is het polymeer, wat zijn de fysische eigenschappen van kunststoffen, enz.). Ook niet-destructieve technieken en draagbare (hand-held) apparatuur werden tijdens dit project beoordeeld.

Polly

De inventarisatie van de degradatie van plastics aan de hand van Polly, een pop gemaakt met 11 verschillende plastics die werd blootgesteld aan museumcondities;
Omdat het – voor het volgen van degradatie – niet mogelijk is om monsters te nemen van objecten in musea, werd in Nationalmuseet (Kopenhagen) een pop − Polly − gemaakt met daarin 11 verschillende, veel voorkomende soorten kunststof verwerkt. Alle POPART-partners kregen zo’n pop, die ze elk blootstelden aan één verschillende omstandigheid.De RCE plaatste Polly gedurende 2 ½ jaar in het laboratorium voor het raam in het zonlicht.

SamCo

De samenstelling van een referentiecollectie van standaardkunststoffen en kunststof objecten;
In dit deel- project is een referentiecollectie samengesteld onder de naam SamCo, bestaande uit 96 kunststof monsters. De referentiemonsters kregen een etiket, werden in speciale koffertjes verpakt en verzonden naar de partners die deelnamen aan een round robin test voor het identificeren van plastics. Een geautomatiseerde database van de uitkomsten werd samengesteld met behulp van Filemaker pro 8.

Schoonmaken

Eerdere inventarisaties naar de conditie van kunststoffen in musea toonden aan dat bij 75% van deze collecties reiniging nodig is. Vingerafdrukken, vuil en afbraakproducten kunnen objecten versneld verouderen en daardoor leiden tot verlies van betekenis en waarde.
Als onderdeel van het POPART-project over plastics is in dit deel-project een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van mechanische, waterige en niet-waterige reinigingstechnieken op het reinigend vermogen van polymethylmethacrylaat (PMMA), polyvinylchloride met weekmaker (PVC), hoge-dichtheid polyethyleen (HDPE), hoge-impact polystyreen (gegoten en geëxtrudeerd) en celluloseacetaat (CA). Deze plastics werden geselecteerd omdat zij goed vertegenwoordigd zijn in museumcollecties en er nog geen procedures bestonden voor het schoonmaken ervan.
In het onderzoeksproject was de RCE verantwoordelijk voor het schoonmaken van plastic platen van celluloseacetaat. De invloed van mechanische reinigingsmiddelen, waterige en niet-waterige oplosmiddelen werd onderzocht en geëvalueerd. De resultaten hebben geleid tot het maken van een factsheet, waarin de beste reinigingsmiddelen en -oplossingen in een beslissingsmodel zijn vastgelegd.

Daarnaast was het taak van de RCE om de opgedane kennis te verspreiden, onder meer via symposia, workshops en internet.