print this page

Spijkers, kanonnen en granaten

Onderzoek naar archeologische en historische (gebruiks)voorwerpen. 

Het merendeel van de hier genoemde onderzoeken naar archeologische en historische (gebruiks)voorwerpen werd uitgevoerd op aanvraag van externe partijen en viel strikt genomen buiten de Onderzoeksagenda. 

Cyanoacrylaat als afdeklaag zorgt voor kristalvorming op archeologisch brons.

Cyanoacrylaat als afdeklaag zorgt voor glans en kristalvorming op archeologisch brons. Optische microscoopfoto.

Door de interessante raakvlakken met het (promotie)onderzoek van Janneke Nienhuis naar archeologisch brons, dat wél binnen de agenda werd uitgevoerd, is besloten genoemde projecten toch op te nemen in deze e-Publicatie.

Drie clusters

De (deel)projecten rond archeologische of historische gebruiksvoorwerpen staan direct of indirect met elkaar in verband, bijvoorbeeld door de onderzochte materialen (brons, granaten, textiel en keramiek) of door hun ontstaansperiode. Hierin zijn drie clusters te onderscheiden:

Archeologisch metaal

Vroege middeleeuwen

17e eeuw