print this page

DiMCoN

Digitale Museale Collectie Nederland: platform voor de digitale ontsluiting van museumcollecties.

De ervaringen uit de Collectiebalans Moderne Kunst brachten naar voren dat grote hoeveelheden informatie over objecten in museumcollecties eenvoudiger moeten kunnen worden verzameld.

Detail van de homepage van DiMCoN.

Detail van de homepage van DiMCoN.

Gekozen werd voor een digitaal platform om data over museumcollecties bijeen te brengen.

Toegang en informatie

Dit platform, DiMCoN, geeft digitaal toegang tot museumcollectiedatabases en genereert daarnaast managementinformatie over de aard en samenstelling van de aangesloten collecties. Om dit te vergemakkelijken is DiMCoN gebaseerd op open source software, zoals die ook voor het Europese platform Europeana is ontwikkeld.

Aansluiting

In het kader van de Onderzoeksagenda 2008-2012 werden tientallen musea aangesloten op DiMCoN en het aantal deelnemers stijgt nog altijd.