print this page

Musea in rijksmonumenten

Het grensvlak tussen twee taakgebieden van de RCE − monumentenzorg en museumondersteuning − in kaart gebracht.

Het algemene beeld van Nederlandse musea is er een van instellingen die gevestigd zijn in oude panden in de historische binnenstad. Soms hebben deze panden de status van rijksmonument. De vraag is: hoe sterk is de verbinding tussen musea en rijksmonumenten eigenlijk?

Zuivelmuseum 't Tsiispakhús in Wommels, gevestigd in een voormalig kaaspakhuis.

Zuivelmuseum 't Tsiispakhús in Wommels, gevestigd in een voormalig kaaspakhuis.

Voor musea is het pand soms het belangrijkste object uit de collectie. Ten behoeve van de museale functie stellen beheerders aan het gebouw echter allerlei eisen met betrekking tot klimaat, beveiliging en de opvang van bezoekers.

Zorg

Als het museumgebouw rijksmonument is, zal daarbij steeds gezocht moeten worden naar de balans tussen de waardevolle en beschermde architectonische elementen en de functie van het gebouw als museum. Dit vraagt om creativiteit. De vraag die dit project wilde beantwoorden was, hoeveel musea naast de zorg voor een bijzondere collectie ook nog de zorg hebben voor een bijzonder gebouw.

Uitkomst

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat van alle musea een kleine 40% is gevestigd in een rijksmonument. Het aantal musea is daarbij vastgesteld op basis van tellingen van de museumconsulenten uit 2012. In de provincies Friesland, Utrecht, en Zuid-Holland ligt het percentage musea dat gevestigd is in een rijksmonument hoger dan 40%. Van de bijna 60.000 gebouwde rijksmonumenten heeft slechts 0,7% een museale bestemming.