print this page

Collectiebalans Moderne Kunst

Inzicht in de aard en omvang van de verwerving van moderne en hedendaagse kunst door musea in de periode 1999-2009.

In Nederland bestaat slechts een gefragmenteerd overzicht van de moderne kunst* in musea. Niemand weet goed wat in welke collectie aanwezig is en in welke aantallen.

* ‘Moderne kunst’ wordt hier breed geïnterpreteerd en omvat beeldende kunst, grafische vormgeving, toegepaste kunst en fotografie gemaakt na 1880.

Lydia Schouten, A Virus of Sadness, 1990, video-installatie, Rijkscollectie.

Lydia Schouten, A Virus of Sadness, 1990, video-installatie, Rijkscollectie.

Dit leidt tot competitie tussen musea bij verwerving, zoals het geval was in de veelbesproken aankoop van een Mondriaan door het Rijksmuseum. In plaats daarvan had wellicht ook aan het Gemeentemuseum Den Haag  een werk van hem in bruikleen gevraagd kunnen worden. Een toegankelijke database kan ertoe bijdragen dat werken meer bekendheid krijgen en daardoor ook vaker in bruikleen worden gegeven, zoals gebeurde bij bovenstaand werk van Lydia Schouten.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor het onderzoek kwam enerzijds voort uit de behoefte van beleidsmakers aan een erfgoedbalans, anderzijds uit de behoefte om de verspreiding van de moderne kunst in Nederland beter inzichtelijk te maken en de context duidelijker te definiëren. De RCE heeft een traditie in de ontwikkeling van inventarisaties van roerend cultureel erfgoed. Zo was het instituut betrokken bij de inventarisatie van academisch erfgoed, medisch academisch erfgoed, collectiecategorieën (Musip), de Verkade-collectie en historische computers. Dat de RCE de vragen uit het veld zou oppakken, lag dan ook voor de hand.

Vraagstelling

Aan de basis van de inventarisatie lagen de volgende vragen:

CBMK

De Collectiebalans Moderne Kunst (CBMK) kreeg de vorm van een kwantitatief onderzoek naar de wijze waarop musea in Nederland van 1999 tot 2009 moderne kunst hebben verzameld. In 2010 vond een evaluatie plaats van de methodische aanpak van gegevensverzameling, bewerking en verwerking. De leerpunten zijn uitgewerkt en bepaalden de ontwikkeling van een database voor de collecties moderne kunst. Ook is in 2010 de toetsing tussen het verzamelbeleid en de Kunstenaarsindex gerealiseerd.

DiMCoN

Belangrijk bijkomend resultaat van het project was het inzicht dat het verzamelen van gegevens over museumcollecties op een minder arbeidsintensieve wijze moest worden ingericht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Digitale Museale Collectie Nederland (DiMCoN).