print this page

Bruikleenmonitor

Een website die via een landkaart bruikleenstromen tussen musea (nationaal en internationaal) zichtbaar maakt.

Het project Bruikleenmonitor was bedoeld om zicht te krijgen op de aard en omvang van bruiklenen tussen musea. Het ging specifiek om kortlopende, inkomende en uitgaande bruiklenen voor tentoonstellingen.

Schermafbeelding van de Bruikleenmonitor

Schermafbeelding van de Bruikleenmonitor.

Hiertoe werden bruikleendata verzameld die op een landkaart zijn geprojecteerd. Bronnen voor deze bruikleendata waren jaarverslagen, tentoonstellingscatalogi en bruikleenlijsten van tentoonstellingen.

Collectiemobiliteit

Het bevorderen van collectiemobiliteit is al lang een beleidsthema in de museale sector, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. De reden? Museumobjecten bevinden zich vaak in depots en zijn dan niet zichtbaar voor het grote publiek. Via bruiklening worden de objecten alsnog zichtbaar in de context van een tentoonstelling in een ander museum.

Bruikleenverkeer in kaart

Tot de introductie van de bruikleenmonitor waren er geen cijfers over het volume van bruikleenstromen voorhanden. Ook de geografische reikwijdte van het bruikleenverkeer was onvoldoende bekend. De bruikleenmonitor (zie Resultaten) heeft in deze omissie voorzien.