print this page

Risicoanalyse Gebeurtenissen

Genereren van gegevens over waarschijnlijkheid, frequentie en gevolg van calamiteiten en incidenten zoals brand, diefstal en transport.

Het project Risicoanalyse - Gebeurtenissen genereerde gegevens over waarschijnlijkheid, frequentie en gevolg van calamiteiten en incidenten, ter ondersteuning van risicoscenario’s voor gebeurtenissen die kunnen leiden tot waardeverlies.

Diefstal van een monstrans in Museum Het Catharijneconvent in 2013

Diefstal van een monstrans in Museum Catharijneconvent in 2013.

Met behulp van gegevens kunnen tevens risico's worden geanalyseerd en kan hun grootte worden bepaald. Aandachtsgebieden waren de schadefactoren brand, diefstal en vandalisme, fysieke krachten en water. Risicoanalyse - Gebeurtenissen omvatte een aantal deelprojecten:

Brand

In dit deelproject ging het erom inzicht te verkrijgen in de frequentie en waarschijnlijkheid waarmee brand in musea plaatsvindt én in het gevolg van brand − afhankelijk van het beschermingsniveau. De RCE werkte hierin samen met de collega’s van de sector Kunstcollecties in Rijswijk en partners van het Haags Preventie Netwerk (HPN), inclusief de Haagse brandweer. Het netwerk voerde praktijkproeven uit. Daarbij werd onder meer gekeken naar de effectiviteit van het bezit van een prioriteitenlijst bij ontruiming door de brandweer van een met rook gevulde tentoonstellingsruimte. Ook is samen met Het Mauritshuis het effect bestudeerd van voor- en achterkantbescherming van schilderijen tijdens een brand.

In overleg met deskundigen is een scenarioschema voor brand ontwikkeld voor Het Digitale Handboek Collectie-risicomanagement. Met het NIFV en afzonderlijke brandbeveiligingsexperts is een eerste aanzet gemaakt voor statistieken van brand in musea, ter kwantificering van brandrisico’s.

Dieven en vandalen

Binnen dit deelproject is onderzoek verricht om risicoscenario’s voor diefstal met kwantitatieve gegevens te kunnen onderbouwen en risicogrootten te kunnen bepalen. Een literatuurstudie en een serie interviews met beveiligingsexperts hebben inzichtverschaft in de waarschijnlijkheid en het gevolg van verschillende typen diefstal in Nederlandse musea. De resultaten zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel en verwerkt in Het Digitale Handboek Collectie-risicomanagement.

Fysieke krachten

Literatuurstudie heeft gegevens opgeleverd die in Het Digitale Handboek Collectie-risicomanagement zijn gebruikt voor het bepalen van waarschijnlijkheid en gevolg van de verschillende soorten fysieke krachten waaraan objecten blootstaan. In een project met de depot- en transportmedewerkers van een aantal grote musea in Nederland naar de bruikbaarheid van huurkisten (o.l.v. Stedelijk Museum Amsterdam) is gekeken naar de risico’s van het transportproces. Met al het hanteren en verplaatsen van objecten is dit een proces waarbij incidenten met fysieke krachten (vallen, stoten en schokken) veelvuldig voorkomen. De uitkomsten van dit onderzoek moeten nog worden gepubliceerd. De ervaringen van het project zijn gebruikt in een workshop ‘verpakken voor transport’ in Istanbul 2011 met partner CCI. Het onderzoek naar trillingen is uitgevoerd binnen het project Risicoanalyse- Degradatieprocessen.