print this page

Risicoanalyse Degradatieprocessen

Genereren van gegevens om een prognose te maken van degradatieprocessen als gevolg van klimaat, licht, stof en trillingen.

Om de risicogrootte van degradatieprocessen te bepalen, is een prognose nodig van het verval in de loop der tijd. Dat vraagt om inzicht in de snelheid waarmee processen verlopen en de omvang van veranderingen en schade die zij veroorzaken. 

Degradatie van fotonegatieven door blootstelling aan onjuiste temperatuur.

Degradatie van fotonegatieven door blootstelling aan onjuiste temperatuur.

In verschillende deelprojecten ging bij het verzamelen van data voor degradatieprocessen speciale aandacht uit naar de schadefactoren klimaat, licht, lucht (stof) en fysieke krachten (trillingen).

Klimaat

In 2009 verschenen vernieuwde richtlijnen voor het museale binnenklimaat in de publicatie Klimaatwerk. In het verlengde van deze publicatie volgde het informatieblad Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?, over het meten en monitoren van relatieve luchtvochtigheid en temperatuur en het interpreteren van meetresultaten. De eerstelijns kennisoverdracht vond plaats in 2010 en 2011 via presentaties, symposia met het Klimaatnetwerk, de workshop ‘Klimaat’, de masterclass ‘Managing Indoor Climate Risks’ en publicaties in vaktijdschriften. Bovendien is binnen het NWO-programma Science4Arts vier jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de acceptabele fluctuaties van relatieve luchtvochtigheid voor gedecoreerde houten panelen.

Licht

Ondersteuning bij het optimaal belichten en zichtbaar maken met minimale risico’s biedt het praktijkdocument Verlichting in musea en expositieruimten (2008), waarin de vernieuwde richtlijnen voor museumverlichting, de Lichtlijnen uit 2005, zijn verwerkt. Kennisoverdracht vond plaats via een workshop museumverlichting in Naturalis (2009), colleges voor de Reinwardt Academie, verschillende lezingen en presentaties in binnen- en buitenland, een symposium over LED-verlichting in musea in samenwerking met instituut Lichtontwerpen en Nederlandse lichtontwerpers en in maatwerk-advisering.

Stof

Ontwikkeling van een methode om snelheid van stofdepositie te bepalen, getest in samenwerking met het Haags Historisch Museum en Museum Volkenkunde.

Trillingen

De invloed van trillingen op schilderijen en pastels is in het laboratorium onderzocht. In samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om trillingen bij heiwerkzaamheden terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau voor fragiele objecten.

Papier

Projecten die met het verval van papier te maken hebben, zoals die over inktvraat en de inwerking van luchtverontreiniging, zijn uitgevoerd binnen het Metamorfoze-programma, een gezamenlijk onderzoek met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.