print this page

Papieren erfgoed - Metamorfoze

Metamorfoze: Het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed.

Om tot de beste oplossingen te komen voor het behoud en de behandeling van originele papieren documenten, wordt onderzoek verricht door de werkgroep GezOnd (Gezamenlijk Onderzoek) binnen het nationale programma Metamorfoze.

Bewaardgebleven historische brieven.

Bewaard gebleven historische brieven.

Dit samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en de RCE verrichtte onderzoek in vier deelprojecten: Luchtzuivering, Inktvraat, Microfading en Behandelingsbesluiten.

Inktvraat

Binnen dit project is een webtool ontwikkeld, dat de mogelijkheid biedt een prognose te maken voor het risico op inktvraat bij objecten met ijzergallusinkt, in relatie tot de omstandigheden waaronder ze worden bewaard. Ook is een methode voor lokale reparatie van inktvraatschade ontwikkeld.

Luchtzuivering

Het deelonderzoek Pollution pathways richtte zich op de (on)zin van luchtzuivering in depots. Bij het in beeld brengen van het gehele pad – van bron van verontreiniging tot interactie met het papieren object en het effect daarop – bleek steeds duidelijker dat externe bronnen niet het grootste waardeverlies veroorzaken. Wat is de noodzaak en nut van zware buitenluchtfiltratie? En wat is de meest efficiënte inzet van middelen om de kwaliteit van behoud te optimaliseren?

Microfading

Dit project betrof de ontwikkeling van een draagbaar instrument voor restauratoren om de lichtgevoeligheid van cultureel erfgoed in situ te bepalen.

Behandelingsbesluiten

In dit project is de besluitvorming rondom de behandeling van originelen bij digitaliseringsprojecten van Metamorfoze bestudeerd. Is er een noodzaak tot behandelen? Heeft de voorgestelde behandeling nut? Zijn er neveneffecten?