print this page

Digitaal Handboek collectie-risicomanagement

Een applicatie leidt de gebruiker door de CRM-methodiek en ondersteunt deze bij het beheersen van de risico’s voor collectiebehoud.

In dit basisproject van het programma Collectie-risicomanagement zijn alle producten en resultaten van de andere projecten in het CRM-programma (en soms in andere programma’s) bijeen gebracht.

Workshop Incidentanalyse

Overleg tijdens de workshop Incidentanalyse.

Het project Digitaal Handboek Collectie-risicomanagement overkoepelde de volgende CRM-projecten: Methodiek en toepassing, Risicoanalyse – degradatieprocessen en Risicoanalyse Gebeurtenissen, Kosteneffectiviteit en Papieren Erfgoed - Metamorfoze. Informatie over deze projecten is te vinden via de links aan de rechterzijde.

Risicoanalyse

De applicatie Het Digitale Handboek Collectie-risicomanagement leidt de gebruiker door de methodiek met behulp van een werkboek en aanvullende informatie. Op deze manier kunnen collectiebeheerders zelf risico’s analyseren en beheersen. Het digitale handboek biedt hen steun bij de besluitvorming op het gebied van collectiebehoud. Het beschrijft de methodiek stapsgewijs, biedt instrumenten voor de uitvoering van een risicoanalyse en ontsluit de beschikbare kennis per schadefactor, zodat de gebruiker in staat is met een eigen team een risicoanalyse uit te voeren.

Vraaggestuurd

Het handboek omvat een deel met werkbladen, die de stappen van het risicomanagementproces volgen, en een informatiegedeelte ter ondersteuning van de stappen. Het reikt casestudies en voorbeelden aan en biedt de gebruikers de mogelijkheid om het proces vanuit verschillende vragen via verschillende ingangen zo eenvoudig mogelijk te doorlopen en een antwoord op de gestelde vraag te formuleren. De methodiek volgt de stappen van de NEN-ISO-31000-standaard voor risicomanagement.