print this page

Internationale cursussen en congres CRM

Internationale cursussen risicomanagement om concepten, methodiek en instrumenten met gebruikers te testen en verder te ontwikkelen.

Bij de ontwikkeling van methodiek en instrumenten voor CRM is jarenlang samengewerkt met het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in Rome en het Canadian Conservation Institute (CCI) in Ottawa.

Stadstour tijdens de internationale cursus in Beijing.

Stadstour tijdens de internationale cursus in Beijing.

De sinds 2005 gezamenlijk ontwikkelde kennis en ervaring zijn gebundeld in een Engelstalige handleiding en database. Deze zijn ingezet tijdens de internationale cursussen in Beijing (2009) en Ecuador (2009) en de e-learning-cursus 'Reducing Risks to Heritage' (2011). De cursussen droegen bij aan de ontwikkeling van een internationale ‘risk community’, die wereldwijd kennis en ervaring deelt en de aanpak verspreidt. De samenwerking sloot af met de ‘Reducing Risks to Heritage’ International Meeting 2012 (RCE Amersfoort).

Reducing Risks to (Cultural) Heritage

De dertig internationale deelnemers aan de e-learning-cursus over risicomanagement voor cultureel erfgoed doorliepen de vijf stappen van het risicomanagementproces aan de hand van hun eigen casestudy. Die kon uiteenlopen van museum- en archiefcollecties tot historische gebouwen en archeologische sites. In de online-leeromgeving ontvingen zij wekelijks video’s, powerpointpresentaties en opdrachten over onderwerpen zoals culturele waardering, waardeverlies als gevolg van schade, identificatie, analyse, kwantificering en kosteneffectieve reductie van risico’s. Via het webplatform vonden discussies, groepswerk en overleg met docenten plaats. Aan het eind van de cursus hadden de deelnemers inzicht in de risico’s voor hun situatie, konden ze prioriteiten aangeven voor te treffen maatregelen en de discussie aangaan met collega’s over weloverwogen inzet van beperkte middelen.

Meeting

150 deelnemers uit 39 landen deelden hun ervaringen met risicomanagement tijdens de afsluitende ‘Reducing Risks to Heritage’ International Meeting 2012. Casestudies liepen uiteen van de werelderfgoedsite Petra in Jordanië en waterputten in Jemen tot de Tate-collectie en Indiase wandschilderingen. De leden van het CRM-team gaven presentaties over trillingen, museumdiefstal, luchtfiltering, klimaat en scenarioschema’s en CRM-methoden. Vanuit het programma Veilig Erfgoed waren er een lezing over brand in musea en een demonstratie van de database voor incidentregistratie DICE.

Fundament voor de toekomst

Een uitvloeisel van de internationale cursussen en de meeting was de ondersteuning van twee masterclasses aan de University of Cambridge in 2012 en 2013 in samenwerking met The National Archives en The British Museum, om de risicobenadering in het Verenigd Koninkrijk te verspreiden en het netwerk daar te verstevigen.