print this page

CRM - Methodiek en toepassing

Vereenvoudiging van CRM-methodiek en ontwikkeling van instrumenten om zelfstandig een risicoanalyse uit te voeren.

Binnen dit project is de bestaande CRM-methodiek vereenvoudigd. Met de ontwikkelde instrumenten kunnen eindgebruikers zelfstandig een risicoanalyse uitvoeren en een beslissing nemen over de reductie van de relevante risico’s. 

Manuscript met waterschade.

Manuscript met waterschade.

De belangrijkste van deze instrumenten zijn de werkbladen voor de uitvoering van een risicoanalyse, de waarderingswizard (voor het inzichtelijk krijgen van de verdeling van de totaalwaarde van de collectie over de deelcollecties, waardecategorieën en objecten) en de scenarioschema’s: een hulpmiddel voor de identificatie, analyse en reductie van specifieke risico’s voor de tien schadefactoren met beschikbare kennis. 

Toepassing en toetsing

Methodiek en instrumenten zijn in een aantal casestudies toegepast, zoals in museum Ons’ Lieve Heer op Solder, de installatie Revolution van Jeffrey Shaw en Tjebbe van Teijen én de portretgalerij in de hal van ministerie van OCW. Ook zijn de instrumenten getoetst in de internationale e-learning-cursus ‘Reducing Risks to Cultural Heritage’ met ICCROM en CCI, in workshops en tijdens colleges aan de Reinwardt Academie. Het project leverde bovendien verschillende modules voor Het Digitale Handboek Collectie-risicomanagement