print this page

Colofon

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-publicatie en doet er alles aan de informatie actueel en correct te houden. Ook is getracht alle fotorechten met betrokken personen/instanties te regelen. Mocht hierbij toch iets aan onze aandacht zijn ontsnapt en komt u iets tegen dat niet klopt of is verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neemt u daartoe contact met ons op per e-mail

tekst: alle werknemers van de sector roerend erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Marie Baarspul (showcases)
redactie: Marie Baarspul, Hester Lensink, Tatja Scholte
engelse vertaling: Jennifer Barnett, Karen te Brake- Baldock (ed.)
beeldredactie: Birgit Reissland, Marie Baarspul
concept en ontwerp:
Maarten Brandenburg (studio Brandenburg) & Kim de Groot, Rotterdam
ontwikkeling: 
Annemieke van der Hoek & Timo Klok (Restruct sites & apps), Rotterdam

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amsterdam is veel dank verschuldigd aan Janneke Ottens, sectorhoofd ten tijde van de Onderzoeksagenda 2008-2012, zonder wie deze Onderzoeksagenda noch deze publicatie in deze vorm het licht zouden hebben gezien.