print this page

Museum Virtueel

Door digitalisering beschikken musea over een nieuw scala aan mogelijkheden om hun collectie en bijbehorende kennis voor een breed publiek toegankelijk te maken. 

Screenshot MuseumApp

Screenshot MuseumApp

Dankzij digitalisering breng je objecten die het depot nooit verlaten tot leven, creëer je een verrassende eigen collectie of geef je incomplete objecten hun oorspronkelijke uiterlijk terug. Hele nieuwe werelden ontstaan met behulp van virtuele technieken.

Soorten toepassingen

Grofweg zijn er vier soorten online-toepassingen waarvan musea gebruik kunnen maken, al naar gelang de gedigitaliseerde gegevens waarover zij beschikken:

Uiteraard is de scheiding tussen de verschillende soorten niet echt scherp te stellen en hoeft het één het ander niet uit te sluiten. Toepassingen die gericht zijn op het verzamelen van gegevens kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd voor meer publiciteit zorgen, of omgekeerd.

Effectief

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bracht tussen 2009 en 2012 in kaart welke virtuele methoden voor musea het meest effectief zijn om een groter publiek te trekken. Dat gebeurde via een uitgebreide inventarisatie van methoden en middelen en de uitvoering van verschillende casestudies. Ook bij projecten binnen andere programma’s zijn virtuele middelen ontwikkeld om de resultaten op een andere manier en aan een breder publiek te presenteren.