print this page

Archeologie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is kenniscentrum voor archeologische monumenten. De expertise is breed: van de vroege prehistorie tot de middeleeuwen en van stadsarcheologie tot paleogeografie: voor alle perioden en specialismen zijn deskundigen in huis. 

OiC Archeologie

Spijkers in het hout van de Romeinse platbodem Zwammerdam II. Foto: Ton Penders.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met onderzoek, naast kwaliteitszorg en advies op het gebied van de land- en scheepsarcheologie. De dienst brengt de aard, verspreiding, kwaliteit en paleogeografische context van bekende en nog onbekende archeologische waarden op het land en onder water zowel geografisch als chronologisch in kaart. De kennis over deze archeologische waarden votmt de basis voor interne en externe advisering, met name bij de waardering, selectie, kwaliteitszorg en bescherming van monumenten. 

Kwaliteitszorg

De zorg voor de kwaliteit van de archeologische monumentenzorg wordt gewaarborgd door betrokkenheid van de Rijksdienst bij projecten van nationaal belang en door (veld)onderzoek. Doelen zijn kennisuitbreiding en ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken.  

Specialismen

Het onderzoeksgebied archeologie bestrijkt alle perioden en specialismen van de Nederlandse pre- en protohistorie. Er zijn specialisten op de gebieden vroege prehistorie (oude steentijd tot middensteentijd), late prehistorie (late nieuwe steentijd, brons- en ijzertijd), Romeinse tijd, vroege en volle middeleeuwen, stadsarcheologie, archeozoölogie, paleobotanie, landschapsarcheologie, scheepsarcheologie, paleogeografie en historische geografie.

Vondsten

Op het gebied van archeologisch roerend erfgoed verricht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed veel onderzoek aan archeologische vondsten en ontwikkelt de dienst nieuwe onderzoekstechnieken en -methoden.